Jakie są obowiązki stron umowy deweloperskiej?

Umowa deweloperska to podstawowy i bardzo oficjalny dokument dla obydwu stron układu – czyli dla dewelopera oraz klienta kupującego od niego daną nieruchomość. Jak dokładniej przedstawiają się obowiązku obydwu stron? Czego w zasadzie dotyczy umowa deweloperska? Otóż na te pytania i na wiele innych odpowiemy właśnie poniżej…

Umowa deweloperska – najważniejsze informacje

Generalnie trzeba na początek wspomnieć o tym, że zasadniczo jedynym ogólnym obowiązkiem przy sporządzaniu umowy deweloperskiej jest konieczność otwarcia rachunku powierniczego oraz spisania umowy w formie notarialnej.

O co chodzi z rachunkiem powierniczym? Otóż nie można rozliczać się bezpośrednio z deweloperem. Nad wszystkim zasadniczo musi czuwać odpowiedni bank. Rachunek powierniczy może być otwarty albo zamknięty. W każdym z nich po zakończeniu konkretnego etapu inwestycji klient zobowiązany jest do wpłacenia określonej sumy.

W przypadku rachunku otwartego deweloper będzie mógł korzystać ze zgromadzonych środków, w przypadku zaś zamkniętego niekoniecznie. Generalnie zatem klient zobowiązany jest do płacenia określonych kwot.

Deweloper zaś z kolei zobowiązany jest do oddania mieszkania czy nieruchomości w takim stanie, jaki był opisany w prospekcie informacyjnym. Co więcej w umowie określone są konkretne terminy, których taki deweloper nawet zdecydowanie musi przestrzegać, jak już raz zostaną ustalone. Odnoszą się one przede wszystkim do końca realizacji poszczególnych inwestycji.

Szkolenia dla deweloperów – bardzo ważna inwestycja

Jak zatem z punktu widzenia dewelopera należy skonstruować umowę, aby nie stracić na niej? Jak odpowiednio określić terminy i kwoty? Tego właśnie, jak prawidłowo określać zobowiązania poszczególnych stron, nauczymy się na szkoleniu dotyczącym zasad układania umów deweloperskich.

Warto jeszcze podkreślić, że każdy deweloper powinien w zasadzie zainwestować także w użytkowanie wieczyste szkolenie oraz w prawa konsumenta szkolenie, ponieważ coraz częściej będzie miał on do czynienia z firmami oraz klientami wykorzystującymi sytuację.